Dofinansowania do Aparatów Słuchowych

Specjaliści z firmy Sovo Aparaty Słuchowe pomogą przy załatwieniu wszelkich formalności związanych z dofinansowaniami do aparatów słuchowych. Udzielamy wskazówek z jakich dofinansowań można skorzystać, jaka refundacja jest możliwa oraz pokierujemy gdzie złożyć odpowiednie dokumenty. Wspólnie wypełnimy niezbędne formularze.

Refundacja NFZ

osoby powyżej 26 roku życia

 • aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne:

  refundacja przysługuje raz na 5 lat i wynosi:

  1050 zł do 1 aparatu słuchowego

  2100 zł do 2 aparatów słuchowych

   

 • wkładka uszna:

  refundacja przysługuje raz na 5 lat i wynosi:

  50 zł do 1 wkładki usznej

  100 zł do 2 wkładek usznych

   

 • aparat słuchowy na przewodnictwo kostne:

  refundacja przysługuje raz na 5 lat i wynosi:

  2 100 zł do 1 aparatu kostnego

osoby poniżej 26 roku życia

 • aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne:

  refundacja przysługuje raz na 3 lata i wynosi:

  3000 zł do 1 aparatu słuchowego

  6000 zł do 2 aparatów słuchowych

   

 • wkładka uszna:

  refundacja przysługuje zgodnie z zaleceniem lekarza (brak limitów) i wynosi:

  60 zł do 1 wkładki usznej

  120 zł do 2 wkładek usznych

   

 • System FM

  refundacja przysługuje raz na 5 lat i wynosi:

  3850 zł do 1 systemu FM

   

 • aparat słuchowy na przewodnictwo kostne: 

  refundacja przysługuje raz na 3 lata i wynosi:

  3000 zł do 1 aparatu kostnego

   osoby represjonowane

 • aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne:

  refundacja przysługuje raz na 5 lat i wynosi:

  1500 zł do 1 aparatu słuchowego

  3000 zł do 2 aparatów słuchowych

 • wkładka uszna:

  refundacja przysługuje raz na 5 lat i wynosi:

  50 zł do 1 wkładki usznej

  100 zł do 2 wkładek usznych

 • aparat słuchowy na przewodnictwo kostne: 

  refundacja przysługuje raz na 5 lat i wynosi:

  3000 zł do 1 aparatu kostnego

   

 

Refundacja Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Dofinansowania do aparatów słuchowych przysługuje kombatantom, sybirakom, weteranom, osóbom represjonowanym przez system komunistyczny i cywilnych ofiar działań wojennych.

 • aparat słuchowy: refundacja obejmuje kwotę do 5 000 zł*na jeden aparat słuchowy, lub do 10 000 zł *na dwa aparaty słuchowe.

 • wkładka uszna: refundacja obejmuje kwotę 50 zł*

  *refundacja jest przyznawana indywidualnie , a jej wysokość zależy m.in. od posiadanych uprawnień i dochodów .

Refundacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności i/lub grupę inwalidzką mogą starać się o dofinansowanie do aparatów słuchowych ze środków PFRON. Wysokość dofinansowania jest zmienna i zależy od decyzji PCPR/MOPS w poszczególnych powiatach. W zależności od miejsca zamieszkania, środki PFRON wydawane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) lub Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR).