Bezpłatne Testowanie Aparatów Słuchowych

Każdy nasz pacjent z niedosłuchem ma możliwość przetestowania najnowocześniejszych aparatów słuchowych. Przed wypożyczeniem aparatów słuchowych konieczna jest diagnostyka słuchu. Aparat dopasowywany jest do ubytku słuchu oraz potrzeb pacjenta, uwzględniając anatomiczną budowę ucha.

Testowanie trwa kilka dni, w uzasadnionych przypadkach może ulec wydłużeniu.


Testowanie jest bezpłatne i niezobowiązujące, ma na celu ocenę poprawy słyszenia pacjenta w jego codziennym życiu:

  • w domu – rozmowy z bliskimi

  • telewizja, radio

  • spotkania towarzyskie

  • praca

  • rozmowy przez telefon

Testowanie pozwala też na zapoznanie się z praktycznymi aspektami użytkowania aparatów (włączanie/wyłączanie, zakładanie aparatów, ergonomia, wybór między aparatami zausznymi i wewnątrzusznymi).

Testowanie jest najlepszym narzędziem weryfikującym poprawność dopasowania aparatów i pozwalającym sprawdzić czy konkretny model aparatów słuchowych jest dostosowany do potrzeb i oczekiwań pacjenta.

Pamiętaj testowanie nie zobowiązuje pacjenta do zakupu aparatów słuchowych. Testowanie jest elementem diagnostyki słuchu, a ostateczna decyzja należy do pacjenta.