Badania słuchu

W naszych oddziałach wykonujemy audiometrię tonalną oraz słowną, badanie jest przeprowadzane w kabinie audiometrycznej (kabinie ciszy). Badanie słuchu jest bezbolesne, przeprowadzane w pozycji siedzącej, w komfortowych warunkach. Badanie słuchu wykonywane w naszych oddziałach jest badaniem subiektywnym, a więc wymaga ono świadomej współpracy pacjenta. Nie uda się go przeprowadzić u bardzo małych dzieci (poniżej 6 r.ż.) oraz osób niewspółpracujących. Przed każdym badaniem protetyk słuchu, szczegółowo tłumaczy jego przebieg na poszczególnych etapach.

Badanie słuchu – Audiometria tonalna

Badanie słuchu audiometrią tonalną ma na celu określenie progu słyszenia pacjenta, czyli najmniejszej głośności, przy której pacjent zauważa dźwięk dla poszczególnych częstotliwości. Podczas badania zakładamy wygodne słuchawki, w których pacjent słyszy dźwięki i ma za zadanie sygnalizować moment ich pojawienia, poprzez naciśnięcie przycisku, podniesienie ręki itp., badanie jest przeprowadzane dla każdego ucha osobno. Podczas badania określamy próg słyszenia dla przewodnictwa powietrznego i kostnego.

Wyjaśnienie: Audiometria tonalna to najbardziej podstawowe badanie słuchu, jest zawsze pierwszym krokiem w diagnostyce wszelkich zaburzeń narządu słuchu

Badanie słuchu – Audiometria słowna

Badanie słuchu audiometrią słowną ma na celu ocenę zdolności pacjenta do zrozumienia mowy. Podobnie jak w poprzednim badaniu zakładamy słuchawki, w których pacjent słyszy pojedyncze słowa, a jego zadaniem jest je powtórzyć. Badanie jest przeprowadzane dla każdego ucha osobno.

Wyjaśnienie: Audiometria słowna ocenia wpływ ubytku pacjenta na rozumienie mowy, a więc fundamentalną umiejętność niezbędną do komunikacji z innymi i samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.